ਸਬਕ | sabak

ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ।ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ੮੦ ਚੋ ੫੫ ਅੰਕ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ

Continue reading