ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਮਾਵਾਂ | jo saade hisse aayian maava

ਅਸੀਂ ਜੋ 1980-85 ਤੋਂ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਜੰਮੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਓਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਭਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਸ਼ੀਬ ਹੋਈਆਂ..ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਸਿੱਖ ਬੋਲਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ‘ਚ ਰੁਲੇ-ਖੁਲੇ ਰਹਿਣਾ..ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ਼ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਜਾਂ ਟਾਈਮ

Continue reading