ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ | naani ji da naam

ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਮਸਫਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲ਼ੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ।
ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਜੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਨਕੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾਏ। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਸਿੰਨੀ ਦੇਵੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਊਂ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ।
#ਰਮੇਸ਼ਸੇਠੀਬਾਦਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *